Játssz velünk! Akár neked is lehet menőbb cuccod a sípályán!

"Sóvárgó Hóváró"- promóciós játék

A játék célja

A promóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatoknak a Mozgásvilág Kft és az AEGON Magyarország cégcsoport tagjai (adatkezelők) által üzletszerzési céllal történő felhasználása.

 

1. A játék időtartama

A játék 2011. október 10.-től 2011. november 30-ig tart. Sorsolás és eredményhirdetés 2011. december 1-jén 11 órakor, algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget.

 

2. A játék Szervezője

A játék Szervezője és technikai megvalósítója az AEGONdirekt.hu biztosítási portált üzemeltető AEGONdirekt.hu Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 14169285-4-43; cégjegyzékszám: 01-10-045867) továbbiakban Szervező.

A játék Fő támogatója a Mozgásvilág Kft 1147 Budapest Telepes utca 71. Adószám: 13645395-2-42 továbbiakban: Fő támogató.

 

3. Nyeremények

Fődíj:

A játék szervezője a Nyertes számára egy 100.000 Ft értékű Tandt Sport webáruházban és üzleteiben levásárolható ajándékutalványt ad ajándékba.

További nyeremények:

Amennyiben a Nyertest a promóciós játékba egy a játékba regisztrált ismerőse hívta meg, akkor az az Ismerőse is nyertes, aki meghívta, így az Ismerős is jogosult egy 50.000 Ft-os Tandt Sport webáruházban levásárolható ajándékutalványra.

A nyeremények minden adóvonzatát a Szervező viseli.

 

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó regisztrál a játékba. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli, így a felhasználó a sorsoláson sem vesz részt.

Minden regisztráló felhasználó a regisztrációt követően e-mail címére kap egy virtuális, egyedi azonosítóval ellátott sorsjegyet, amellyel automatikusan részt vesz a sorsoláson. A játékosnak lehetősége van arra, hogy barátait vagy ismerőseit is meghívja a játékba a regisztrációt követően kapott link segítségével. Minden egyedi linkjéről regisztrált ismerős után a virtuális sorsjegyeinek száma eggyel nő. A linket a játékos ismerősei és barátai körében szabadon terjesztheti bármilyen – nem törvénysértő - módon. Ha a játékos ismerősei vagy barátai is regisztrálnak a játékba, és azok közül bármelyik sorsolás útján nyer, akkor az a játékos is nyer, aki a nyertest meghívta. A meghívásos rendszerben jogosultság a nyereményre csak 1 szintig lehetséges, azaz csak a játékba hívó és hívott egymás közötti közvetlen viszonyában érvényes oly módon, hogy ha a meghívott játékos, akkor a meghívó játékos is nyer.

A felhasználóknak a játék során lehetőségük lesz kérdőívet kitölteni, melynek kitöltése után 10 virtuális sorsjegyet kapnak.

 

5. A nyertesek kiválasztása

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra.

A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően haladéktalanul, maximum 3 munkanapon belül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertesek értesítését a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, valamint a meghívott ismerőseik valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően.

A játékban nem vehetnek részt a Mozgásvilág Kft., az AEGONdirekt.hu Zrt., valamint az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt, AEGON Magyarország Hitel Zrt. és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. munkatársai és hozzátartozói.

 

6. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre.

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és az 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nyereményjáték oldalon az adatait (név, irányítószám, település név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye 2012. május 31-ig.

A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Több regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli.

 

7. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztráció keretében megadott adatait a Szervező, az AEGONdirekt.hu Zrt , a Fő támogató a Mozgásvilág Kft. és az AEGON Magyarország cégcsoport alább megjelölt tagjai, mint adatkezelők visszavonásig, az alább közölt célból kezelik (továbbiakban együttesen az Adatkezelők).

A regisztráció keretében megadott adatait az adatkezelők visszavonásig, szintén az alább közölt célból adják át az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., az AEGON Hitel Zrt., valamint az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. részére.

A Szervező, a játék Fő támogatója, továbbá az AEGONdirekt.hu Zrt., valamint az AEGON Magyarország cégcsoport fent felsorolt vállalatai a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Az AEGONdirekt.hu Zrt. adatkezelési azonosítója: 2814-0003

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a kérdőíven megadott adatait közvetlen üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig az Adatkezelők kezeljék, illetve ugyanezen célból és időtartamra átadjuk az AEGON Magyarország cégcsoport fent nevezett tagja számára.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek annál az adatkezelőnél és felhasználónál, ahol a regisztráló korábbi hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja. Ha a játék ideje alatt vonja vissza hozzájárulását a regisztráló, akkor a nyereményjáték sorsolási adatbázisába nem kerül be, és így nem nyerhet.

Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

  • AEGONdirekt.hu leiratkozás
  • info@mozgasvilag.hu

Az Adatkezelők rendszereiben tárolt adatokat az Adatkezelők bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezelik és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adják ki.

 

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelők és az az AEGON Magyarország cégcsoport tagjai visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében üzleti és kereskedelmi ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján.

AEGON Magyarország cégcsoport tagjai:

  • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
  • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
  • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
  • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
  • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

 

Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolat felvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

 

Menő cuccok közül válogathatsz!

Ha Te nyersz, akár ezeket is hazaviheted:

Az ajándékokat a TANDTSPORT és a Mozgásvilág.hu ajánlotta fel